XLVII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


XLVII Vilniaus aukcionas

2017 m. kovo 31 d. 18 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Ekspozicija:
Kovo 29–30 d.: 10–18 val.
Kovo 31 d.: 10–14 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Turinys
In focus: išeivijos dailė
In focus: religinė dailė
In focus: daugiatautė Lietuvos dailė
In focus: Simonas Sidabras
Lietuvos dailė
Lietuvos grafika
Varia Lituanica
Varia Europeana

Aukciono lotai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Registracija aukcionui
1 Vytautas Kasiulis Su antele ant pečių €4500.00
2 Vytautas Kasiulis Pora prie š ventinio stalo €3800.00
3 Pranas Domšaitis Peizažas su keliu ir artoju (KP – gėlių natiurmortas) €7000.00
4 Pranas Domšaitis Scena turguje €8500.00
5 Jonas Rimša Sniegas Bariločėje €12200.00
6 Jonas Rimša Šeima €3600.00
7 Jonas Rimša [Sambūris] €3600.00
8 Jonas Rimša Indėnų šokis €3600.00
9 Petras Kiaulėnas Peizažas €2500.00
10 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Autoportretas €750.00
11 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Pianistė €1750.00
12 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Be pavadinimo €1900.00
13 Nežinomas autorius (XIX a., Lietuva) Diptikas (buvęs procesijų altorius) €7200.00
14 Nežinomas autorius (XIX a., Lietuva) Šv. Jonas Nepomukas €860.00
15 Nežinomas autorius (XIX a., Lietuva) Pieta €1250.00
16 Konstantinas Gorskis (Gurskis) Nežinomos moters su šiaudine skrybėlaite portretas €11500.00
17 Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, Гансон, atrib.) Kalnų peizažas €1200.00
18 Izaokas Levitanas (Isaac Levitan) Baržos Volgoje €12000.00
19 Juozapas Horydas Žiemos peizažas €1500.00
20 Jan Hawryłkiewicz Ežero peizažas €240.00
21 Serafimas Slobodskojus Kauno apylinkių peizažas €240.00
22 Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas) Šv. Kazimiero skersgatvis €680.00
23 Nežinomas autorius (XX a. I p., Vilnius) Turgus Vilniuje €300.00
24 Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski) Upės peizažas €690.00
25 Emmanuel Mané–Katz Paryžiaus Notre Dame €11900.00
26 Robert Genin Imperatoriaus šokis €150.00
27 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Natiurmortas su gėlėm €1750.00
28 Abraham Palukst Acht signierte Radierungen | Mappe Nr . 9 (8 lakštai) €740.00
29 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Siurrealistinis natiurmortas €1800.00
30 Simonas Sidabras Interjeras €340.00
31 Simonas Sidabras Ligoninės kiemas €280.00
32 Simonas Sidabras Palangos botanikos sodas III €290.00
33 Simonas Sidabras Ties vartais €290.00
34 Simonas Sidabras Vilnius €290.00
35 Simonas Sidabras Pokario vakaras €290.00
36 Petras Kalpokas Peizažas su tvenkiniu €4200.00
37 Jonas Šileika Kauno apylinkių peizažas su Nemunu ir pušimis €18000.00
38 Jonas Mackevičius Žiemos peizažas €1450.00
39 Česlovas Janušas Peizažas su valtele jūroje €420.00
40 Česlovas Janušas Triptikas „Baltijos pakrantės” €340.00
41 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Peizažas su upės motyvu €2900.00
42 Antanas Rūkštelė Prie ežero €980.00
43 Jonas Buračas Freda €290.00
44 Petras Tarabilda Smūtkelio vekseliai (variantas) €2200.00
45 Bronė Mingilaitė - Uogintienė Moters aktas €1950.00
46 Anupras Veščiūnas Birutės kalnas Palangoje €980.00
47 Eduardas Krasauskas Panorama nuo Pelėdų kalno su Kauno Soboro vaizdu €2900.00
48 Stasys Jusionis Kauno apylinkių peizažas €590.00
49 Adomas Varnas Pavasaris €3300.00
50 Kazys Šimonis Kaunas. Italijos g atvė (dabar Mackevičiaus) €3200.00
51 Kazys Šimonis Vėjo pagairėje (variantas) €1200.00
52 Kazys Šimonis Pušelės €2600.00
53 Jonas Buračas Linkuva €610.00
54 Jonas Buračas Peizažas (dvipusė akvarelė) €250.00
55 Sergejus Gračiovas Kopos prie Baltijos €240.00
56 Sergejus Gračiovas Gėlės €290.00
57 Jonas Švėgžda Natiurmortas su kačiukais €250.00
58 Jonas Švėgžda Natiurmortas su moliūgu ir kaštono lapu €220.00
59 Jonas Švėgžda Natiurmortas su beržo šaka €270.00
60 Bronė Mingilaitė - Uogintienė Smūtkelis [Švč. Mergelė Marija Maloningoji] €2900.00
61 Rimtas Kalpokas Kauno centre €980.00
62 Algirdas Petrulis Antakalnis €1900.00
63 Vytautas Viktoras Banaitis Senas malūnas (Vilniaus Verkių malūnas) €290.00
64 Vytautas Viktoras Banaitis Bagaslaviškio kaimas (Širvintų rajonas) €230.00
65 Vytautas Viktoras Banaitis Senasis Vilnius €230.00
66 Ina Čygaitė–Nicewander Vilniaus senamiestis €350.00
67 Aloyzas Stasiulevičius Vilnius €2900.00
68 Aloyzas Stasiulevičius Karališka Vilniaus panorama €1800.00
69 Stasys Jusionis Peizažas su rudens medžiais €740.00
70 Stasys Jusionis Etiudas €390.00
71 Stasys Jusionis Peizažas su sodyba €690.00
72 Jonas Čeponis Ruduo €7900.00
73 Algirdas Petrulis Dvi eglės €980.00
74 Algirdas Petrulis Peizažas 18 €490.00
75 Algirdas Petrulis Galva mėlyname fone €80.00
76 Šarūnas Sauka [Keturpėsčias] €12400.00
77 Vincas Kisarauskas Du karaliai €2600.00
78 Vincas Kisarauskas Lapkričio nepasibaigęs ketvirtadienis €2600.00
79 Nijolė Valadkevičiūtė Atostogos I €170.00
80 Nijolė Valadkevičiūtė Diptikas „Natiurmortas prieš pietus. Natiurmortas po pietų“ €230.00
81 Nijolė Valadkevičiūtė Mamai €210.00
82 Vytenis Lingys Mėlyna figūra €1900.00
83 Vytenis Lingys Akmenukai IV €1700.00
84 Vytenis Lingys Ankštis €2600.00
85 Vytenis Lingys Sėkla €1400.00
86 Vidmantas Jusionis Neramus kalnas €700.00
87 Vidmantas Jusionis Miego pagalvės kalnų papėdėje €800.00
88 Giedrius Kazimierėnas Be pavadinimo €620.00
89 Vytautas Krasauskas Mėnesiena €680.00
90 Raimundas Mikšys Be pavadinimo €480.00
91 Jeronimas Čiuplys Ieva €190.00
92 Kazys Kardelis Koplytstulpis €190.00
93 Romas Dalinkevičius Sala €340.00
94 Adomas Galdikas Grybautoja €190.00
95 Juozas Kaminskas Kova šviesos su tamsa €590.00
96 Petras Rauduvė Vilniaus apylinkėse €90.00
97 Domicelė Tarabildienė Naktis €210.00
98 Albina Makūnaitė Kaip pasakoj. Medžiokliai €340.00
99 Sigutė Valiuvienė Sodauto €190.00
100 Vytautas Kasiulis Siuzana ir seniai €250.00
101 Vytautas Kasiulis Jaučių kinkinys €250.00
102 Vytautas Kasiulis Du gaideliai €250.00
103 Vytautas Kalinauskas Be pavadinimo (Porà) €210.00
104 Vytautas Kalinauskas Senojo Vilniaus zodiakas. Mergelė €160.00
105 Stasys Krasauskas Iš ciklo „Giesmių giesmė“ €390.00
106 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją (XVI) €160.00
107 Vytautas Jurkūnas Pusryčiai su žmona €120.00
108 Mikalojus Povilas Vilutis Agresija III €320.00
109 Mikalojus Povilas Vilutis Parašiutininkė €400.00
110 Birutė Stančikaitė Prieš vėją €220.00
111 Birutė Stančikaitė Rūsti šviesa. I. €220.00
112 Petras Repšys Legendos apie šv. Onos bažnyčią (12 vnt.) €2500.00
113 Elvyra Kairiūkštytė Jaunystė II €490.00
114 Antanas Kmieliauskas Vilniaus bokštai €290.00
115 Rimtas Tarabilda Paukštė €80.00
116 Danutė Jonkaitytė Vyro galva I €220.00
117 Danutė Jonkaitytė Vyro galva II €220.00
118 Kęstutis Grigaliūnas Namas Cvirkos g-je II €120.00
119 Nijolė Valadkevičiūtė Nutrūkusi styga €190.00
120 Joana Plikionytė-Bružienė Dainos prisiminimas €80.00
121 Vytautas Kazimieras Jonynas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis €420.00
122 Gražina Didelytė - Abaravičienė Elegija I €70.00
123 Gražina Didelytė - Abaravičienė Iš ciklo pagal Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „O, tėviške…” €190.00
124 Vytautas Varanka Vilniaus Bernardinų bažnyčia €120.00
125 Šarūnas Leonavičius Lietuvių liaudies pasakų motyvas €90.00
126 Gintaras Gesevičius Pusiausvyra €120.00
127 Saulius Ikamas Naujo miesto ritmai III €170.00
128 Rimvydas Ray Bartkus Šauksmas | Scream €190.00
129 Nežinomas fotografas Petro Rimšos skulptūrų nuotraukos (4 vnt.) su Petro Rimšos autografais €740.00
130 Petras Rimša Plaketė „Motinystė” €1200.00
131 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas Imrės Kalmano operetei „Silva“ €370.00
132 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas, „Melagis“ €370.00
133 Bronislovas Zalensas Grybautoja €1200.00
134 Leokadija Belvertaitė  / Kauno kombinatas 'Dailė' Kanklininkė €480.00
135 Leokadija Belvertaitė  / Kauno kombinatas 'Dailė' Slidininkė €570.00
136 Valdemaras Manomaitis Vaza su miško žvėrių motyvais €730.00
137 Alius Berdenkovas Niekas 2 €2800.00
138 Nežinomas autorius Nežinomo vyro portretas €1450.00
139 Nepriskirtas Judaikos komplektas, 4 vnt. €590.00
140 Nepriskirtas Judaika (Rusija) €180.00
141 Nepriskirtas Arbatinukas €1300.00